• slide1

  • slide2

  • slide4

Vergoedingen

De praktijk is aangesloten bij een beroepsvereniging, de NFG (www.de-nfg.nl) en bij koepelorganisatie RBCZ (www.rbcz.nu). Dit betekent dat er zorgverzekeraars zijn die de begeleiding vergoeden. Voor evt vergoeding van de begeleiding raadpleegt u de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.

Welkom

Op deze site vindt u informatie over mogelijke therapie-/begeleidingswijzen, over de diverse uitgangspunten hiervan en over de achtergrond van de therapeut. U krijgt de gelegenheid geboden om met een professional te spreken over wat u bezig houdt. Ook kan het zo zijn dat uw kind aangeeft eens met iemand te willen praten over wat hij/zij anders zou willen in zijn/haar leven, of dat u vragen heeft over de opvoeding van uw kind. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, het al dan niet hebben van een diagnose hoeft geen bezwaar te zijn. Tijdens een intake-gesprek wordt duidelijk wat de hulpvraag is en welke vorm van therapie hierbij aansluit. Therapie, ondersteuning en advies zijn gericht op het vinden van het antwoord op de hulpvraag. Afhankelijk van de hulpvraag hebben de gesprekken de vorm van coaching, counseling of psychotherapie. Er is geen wachtlijst, u kunt meestal binnen twee weken terecht.

Nieuw met ingang van april 2016:

  • De mogelijkheid om afspraken te maken op zaterdag en in de avonduren.
  • Gesprekken met een Kindbehartiger: Als eerste professional in het Land van Cuijk aangesloten bij de landelijke Beroepsorganisatie Kindbehartiger en Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. Kinderen hebben eigen gedachten over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is, zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces. Dit om binnen het scheidingsproces hun belangen en wensen te vertalen naar alle betrokkenen. Zie voor info de pagina over Kindbehartiger.