Therapie bij autisme

Wanneer je autisme hebt kan het zijn dat het daardoor moeilijk voor je is om contact te hebben met andere mensen, het aangaan en onderhouden van vriendschappen, het volgen van onderwijs, het vinden van werk en/of andere problemen die voortvloeien uit jouw autisme.

Het komt ook voor dat het autisme lang niet is opgemerkt omdat je in jouw leven veelal met mensen omgaat die je steunen, dat je een werk-, woon- en leefsituatie hebt die past bij je autisme. Autisme wordt dan bijv pas opgemerkt op het moment dat er grote veranderingen plaatsvinden in je leven. Je vraagt je af waarom het in jouw leven telkens anders loopt dan bij andere mensen…

Er bestaat geen therapie of medicijn om autisme te genezen. Met de juiste hulp kunnen veel mensen met autisme naar school, werken en relaties met anderen onderhouden. Counseling is vooral gericht op het omgaan met de ervaren problemen die verband houden met het autisme en het beperken van de nare gevolgen. Soms gaat autisme gepaard met andere/bijkomende problemen, hieraan wordt dan in de therapie (ook) gewerkt.

Afhankelijk van je hulpvraag wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het versterken van je zelfbeeld, je zelfvertrouwen, het verder ontwikkelen van je vermogen om problemen op te lossen enzovoorts.

Problemen waaraan kan worden gewerkt in counseling en/of psychotherapie zijn onder andere:

  • starheid in denken en doen
  • emotionele problemen
  • communicatie- en contactproblemen
  • faalangst
  • gedragsregulatie
  • levensfase- en verwerkingsproblematiek

Psycho-educatie maakt altijd onderdeel uit van de begeleiding en daarnaast zijn bijv cognitieve gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining mogelijk. De ouders en/of het gezin worden bij de behandeling betrokken zover dat wenselijk en/of nodig en mogelijk is.

Iedereen met autisme krijgt te maken met allerlei moeilijkheden, waarmee ook mensen zonder autisme te maken krijgen. (Faal)angst kan (zijn) ontstaan, gevoelens van rouw omdat iemand overleden is (of omdat je het naar vindt dat je autisme hebt), problemen in de omgang met vrienden/anderen enz. Ook voor deze moeilijkheden kun je in counseling of psychotherapie, in de begeleiding wordt er rekening mee gehouden dat je autisme hebt.

Autisme (-spectrum- stoornissen) zijn niet te genezen, bij kinderen kan de therapie zich echter wel richten op het stimuleren van hun ontwikkeling.

Hulp bij autisme

Psychotherapie Cuijk biedt psychotherapie en kindertherapie of kan je coachen bij autisme. Cliënten komen uit de wijde regio van Cuijk: bijvoorbeeld uit Gennep, Boxmeer, Grave, Mill, Mook, Malden en Nijmegen. Heb je interesse, of wil je vrijblijvend meer weten? Neem dan contact op: telefoonnummer 06-4637-5428 of gebruik het contactformulier op de website.