Kindbehartiger

12624495_xxl-2 kopie

Wat is dat?

De Kindbehartiger is de belangenbehartiger van het kind in een scheidingssituatie en vertolkt de stem van het kind richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld.

Wat een kind zegt, is niet altijd wat het kind daadwerkelijk bedoelt doordat kinderen in scheidingssituaties vaak terecht komen in een loyaliteitsconflict tussen de ouders. Ze voelen zich dan niet altijd (meer) vrij om te zeggen wat ze écht willen. De Kindbehartiger is ondersteunend voor het kind én bemiddelend en adviserend richting ouders en andere belanghebbenden. Er wordt geen partij gekozen, de belangen van het kind    staan immers altijd centraal. Een kind houdt van beide ouders!

Indien nodig/wenselijk wordt samengewerkt met andere professionals.

Kindbehartiger en oprichtster van de beroepsvereniging voor Kindbehartigers (www.kindbehartiger.nl), legt het uit in een interview. Klik hier voor het beluisteren van het interview met Marieke Lips.

Waarom?

Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Naar schatting verloopt 20% van de scheidingen problematisch. 16.000 kinderen hebben last van de heftige scheiding tussen hun ouders. Jaarlijks komen er 3.500 kinderen bij, die ernstig last hebben van de scheiding.

Landelijk initiatief
Om invulling te geven aan artikel 12 uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, is in maart 2015 het initiatief ontstaan om landelijk de Kindbehartiger in het leven te roepen. In dat artikel staat namelijk dat ieder kind het verdient om zijn stem geborgd te zien worden in het scheidingsproces.

Daarnaast houden de Kindbehartigers ook nog een aantal andere artikelen in het oog, deze artikelen hebben allemaal te maken met de belangen van kinderen in scheidingssituaties.

Meer info op: kindbehartiger.nl

Wanneer

Er zijn verschillende momenten waarop deze begeleiding kan helpen. Bijvoorbeeld:
• Wanneer een kind net weet dat de ouders uit elkaar gaan
• Wanneer ouders al een tijdje uit elkaar zijn maar zich problemen voordoen.
• Wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan
• Wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen

Vragen waarbij bijvoorbeeld ondersteund kan worden:
• Hoe vertellen we ons kind dat we gaan scheiden?
• We gaan scheiden. Hoe doen we dit zo goed mogelijk voor het kind?
• Welke omgangsregeling past het beste bij ons kind?
• Hoe gaan we om met de boosheid van ons kind?
• Waar gaat het kind wonen na de scheiding?
• Wij als ex-partners hebben veel ruzie. De communicatie verloopt erg moeizaam. Het kind heeft hier last van. Wat nu?
• Ons kind lijkt vast te lopen na de scheiding. Er spelen klachten als onzekerheid, perfectionisme, faalangst, boosheid en/of er zijn tegenvallende schoolresultaten. Wie is er voor ons kind?
• Ons kind wil niet meer naar 1 ouder. Wat is er aan de hand?
• De afspraken die we eerder hebben vast gelegd in het convenant lijken niet meer passend. Wat nu?

Kind van je ouders ben en blijf je altijd, ook als ze gescheiden zijn. Als (jong) volwassene kun je hier nog last van hebben. Ook dan kan deze begeleiding helpend zijn.

Werkwijze

We gaan (spelenderwijs) in gesprek en ook wordt met de ouders gepraat. Soms komen eerst de ouders of soms is eerst gesprek met een advocaat of een mediator. Af en toe is het nodig om ook te praten met een andere hulpverlener. Het belang van het kind staat altijd centraal.

Maatwerk
De gesprekken en contactmomenten zijn nodig om een volledig beeld te vormen van de situatie en vervolgens ondersteuning op maat te kunnen bieden.

Communicatie
Het doel van de begeleiding wordt met het kind en de ouders besproken en bepaald. Het kind mag alles tegen de Kindbehartiger zeggen en wanneer er dingen zijn die het kind niet wil zeggen, mag dit ook. Wanneer informatie met andere partijen zal moeten worden gedeeld, zal aan het kind uitgelegd worden waarom.

Vertaalslag
De Kindbehartiger ondersteunt het kind en heeft een bemiddelende en coördinerende rol voor het hele gezin. De vertaalslag van de stem van het kind wordt gemaakt richting de ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld door middel van gespreksvoering en rapportage.

Hoe gaat het in zijn werk?
Ouders kunnen samen contact opnemen met de praktijk of één van de ouders kan dit doen. Het is belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de begeleiding wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag over het kind.

Ook het kind zelf kan aangeven behoefte te hebben aan deze vorm van ondersteuning. Het kan zo zijn dat een rechter dit adviseert of dat via een advocaat, mediator of andere hulpverlener wordt doorverwezen. Ook de school of de huisarts kunnen aangeven dat deze begeleiding kan helpen.

 

De hulp als Kindbehartiger, zoals hierboven beschreven is niet opgenomen in de zorgverzekering. Voor vergoeding van eventuele, aanvullende, therapie of counseling raadpleegt u (de polis van) uw zorgverzekeraar.