Kwaliteit en privacy

Scholing bij Academie Vesta (tot psychosociaal therapeut) heeft geleid tot kwalitatief en inhoudelijk adequate therapie bij Counseling en Psychotherapie Cuijk. Academie Vesta is een erkend HBO instituut.

Uiteraard wordt de kwaliteit en inhoud van aanwezige vakkennis onderhouden door regelmatig scholing te volgen, literatuur te bestuderen en door deelname aan intervisie-bijeenkomsten met collega’s. Bovendien wordt gewerkt volgens de regelgeving die het lidmaatschap van de beroepsvereniging NFG met zich meebrengt, waardoor kwaliteit tevens gewaarborgd is.

Ieder kan en mag erop vertrouwen dat hetgeen tijdens onze sessie(s) wordt besproken vertrouwelijk behandeld wordt, en zonder jouw instemming niet met derden zal worden besproken. (E.e.a. uiteraard binnen de wettelijke grenzen.)

Conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Counseling en Psychotherapie Cuijk een privacy reglement opgesteld. Hierin kun je o.a. lezen hoe wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden en Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden zijn, dan hoop ik dat je dit eerst met mij wilt bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet lukt of als het te moeilijk voor je is, dan kun je de NFG raadplegen.

Ga naar het privacy reglement

Ga naar de privacy policy website