Over Marjan

Levenservaring, kennis en een gevarieerde professionele achtergrond komen samen in mijn praktijk: als kind van gescheiden ouders, als moeder van 3 kinderen en na het werken als groepsleerkracht en Interne Begeleider mag ik nu de stem van het kind vertolken in echtscheidingssituaties (www.kindbehartiger.nl) en passende therapie verzorgen bij diverse hulpvragen.

Contact en gesprek met mensen vormt de rode draad in mijn leven, daarbinnen ben ik belangstellend en betrokken, integer, doelgericht en zo nodig confronterend waarbij men mij ervaart als empathisch en gelijkwaardig. We werken samen zonder oordeel.

Andere professionals worden/zijn betrokken bij de begeleiding afhankelijk van noodzaak, wenselijkheid en/of behoefte. Dit uiteraard enkel na toestemming! Hierbij wordt geput uit een netwerk met uiteenlopende experts.

Je wordt hartelijk en warm ontvangen, veiligheid en vertrouwen staan voorop terwijl je in de therapie/gesprekken tot nieuwe inzichten komt, (her-) ontdekt, onderzoekt en (nieuwe aspecten van) jezelf ontwikkelt. Er is oog en zorg voor wat er bij jou op de voorgrond staat, voor jouw wensen en behoeften en voor hetgeen het beste bij jou past en aansluit bij jouw situatie.

Ouders wordt ondersteuning en advies geboden bij het opvoeden. Ik ervaar het als boeiend en dankbaar om samen met hen te komen tot werkbare oplossingen/adviezen die passen in het leven van het betreffende gezin.

In de begeleidingsrelatie is het belangrijk je veilig en vertrouwd te voelen en jezelf te kunnen zijn. Je bent van harte welkom om vrijblijvend kennis te komen maken en om te onderzoeken of je ‘de juiste klik’ voelt.

Graag tot ziens!