Voor Ouders

Wanneer?

Ieder kind heeft het wel eens moeilijk waarbij ouders veel kunnen doen, soms blijkt dat dit niet genoeg is………

In de ontwikkeling van kinderen kunnen vragen of problemen ontstaan. Soms is dan, in meer of mindere mate, deskundige ondersteuning welkom.

 

file0001139957804

In deze kortdurende- oplossingsgerichte therapie leert uw kind om zélf verandering aan te brengen in zijn denken, en/of handelen. Het eerste gesprek gaat over kennismaking en over de hulpvraag, we onderzoeken welke werkwijze daarbij het beste aansluit.

Uw kind staat steeds centraal, en oefent/leert om op zijn/haar eigen manier om te gaan met datgene waar hij of zij last van heeft.

In ongeveer 10 gesprekken komen we tot een werkbare  oplossing die aansluit bij de mogelijkheden en de leefwereld van uw kind. De begeleiding richt zich op de oplossing van de hulpvraag, op de toekomst.

Het probleem dat uw kind ervaart is uitgangspunt, vanwaaruit wordt gewerkt naar een  door uw kind gewenste situatie, waarin hij meer grip heeft op hoe hij zichzelf kan gedragen. Er ontstaat meer zelfvertrouwen en een positievere stemming. Kortom: het is een begeleiding op maat. Een diagnose als ADHD en/of Autisme hoeft voor deze begeleiding geen probleem te zijn.

Voorafgaand aan het traject is er een intake- gesprek met uw kind. Afhankelijk van de wens en/of de leeftijd van uw kind is er ook een intake met de ouders. Coaching is een andere vorm van kortdurende begeleiding die eveneens kan worden ingezet indien dit beter aansluit bij de hulpvraag.

Andere vormen van begeleiden zijn:
Ouderbegeleiding; deze bestaat uit een gesprek/enkele gesprekken met u als ouder(s) gedurende de periode dat uw kind in counseling is. Wat nodig is verschilt per situatie en per hulpvraag.

Opvoedingsondersteuning; wanneer u als ouders problemen ervaart in de opvoeding van uw kind(eren) waarbij u begeleiding wenst. Samen onderzoeken we welke aanpassingen u wilt maken, welke passen binnen uw situatie en hoe dit kan worden vormgegeven. Hiervoor hoeft uw kind niet zelf in begeleiding te zijn.

Vergoedingen; De praktijk is aangesloten bij een beroepsvereniging, NFC. Dit betekent dat er zorgverzekeraars zijn die de begeleiding vergoeden. Voor evt vergoeding van de begeleiding raadpleegt u de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. Zorgverzekeraars vergoeden niet de kosten van coaching, ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning.