Waarom?

Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Naar schatting verloopt 20% van de scheidingen problematisch. 16.000 kinderen hebben last van de heftige scheiding tussen hun ouders. Jaarlijks komen er 3.500 kinderen bij, die ernstig last hebben van de scheiding.

Landelijk initiatief
Om invulling te geven aan artikel 12 uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, is in maart 2015 het initiatief ontstaan om landelijk de Kindbehartiger in het leven te roepen. In dat artikel staat namelijk dat ieder kind het verdient om zijn stem geborgd te zien worden in het scheidingsproces.

Daarnaast houden de Kindbehartigers ook nog een aantal andere artikelen in het oog, deze artikelen hebben allemaal te maken met de belangen van kinderen in scheidingssituaties.
Meer info op: kindbehartiger.nl