Wanneer?

Er zijn verschillende momenten waarop deze begeleiding kan helpen. Bijvoorbeeld:
• Wanneer een kind net weet dat de ouders uit elkaar gaan
• Wanneer ouders al een tijdje uit elkaar zijn maar zich problemen voordoen.
• Wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan
• Wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen

Vragen waarbij bijvoorbeeld ondersteund kan worden:
• Hoe vertellen we ons kind dat we gaan scheiden?
• We gaan scheiden. Hoe doen we dit zo goed mogelijk voor het kind?
• Welke omgangsregeling past het beste bij ons kind?
• Hoe gaan we om met de boosheid van ons kind?
• Waar gaat het kind wonen na de scheiding?
• Wij als ex-partners hebben veel ruzie. De communicatie verloopt erg moeizaam. Het kind heeft hier last van. Wat nu?
• Ons kind lijkt vast te lopen na de scheiding. Er spelen klachten als onzekerheid, perfectionisme, faalangst, boosheid en/of er zijn tegenvallende schoolresultaten. Wie is er voor ons kind?
• Ons kind wil niet meer naar 1 ouder. Wat is er aan de hand?
• De afspraken die we eerder hebben vast gelegd in het convenant lijken niet meer passend. Wat nu?

Kind van je ouders ben en blijf je altijd, ook als ze gescheiden zijn. Als (jong) volwassene kun je hier nog last van hebben. Ook dan kan deze begeleiding helpend zijn.