Werkwijze

We gaan (spelenderwijs) in gesprek en ook wordt met de ouders gepraat. Soms komen eerst de ouders of soms is eerst gesprek met een advocaat of een mediator. Af en toe is het nodig om ook te praten met een andere hulpverlener. Het belang van het kind staat altijd centraal.

Maatwerk
De gesprekken en contactmomenten zijn nodig om een volledig beeld te vormen van de situatie en vervolgens ondersteuning op maat te kunnen bieden.

Communicatie
Het doel van de begeleiding wordt met het kind en de ouders besproken en bepaald. Het kind mag alles tegen de Kindbehartiger zeggen en wanneer er dingen zijn die het kind niet wil zeggen, mag dit ook. Wanneer informatie met andere partijen zal moeten worden gedeeld, zal aan het kind uitgelegd worden waarom.

Vertaalslag
De Kindbehartiger ondersteunt het kind en heeft een bemiddelende en coördinerende rol voor het hele gezin. De vertaalslag van de stem van het kind wordt gemaakt richting de ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld door middel van gespreksvoering en rapportage.

Hoe gaat het in zijn werk?
Ouders kunnen samen contact opnemen met de praktijk of één van de ouders kan dit doen. Het is belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de begeleiding wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag over het kind.

Ook het kind zelf kan aangeven behoefte te hebben aan deze vorm van ondersteuning. Het kan zo zijn dat een rechter dit adviseert of dat via een advocaat, mediator of andere hulpverlener wordt doorverwezen. Ook de school of de huisarts kunnen aangeven dat deze begeleiding kan helpen.